Denken in kansen na nieuw bericht netcongestie Enexis

03-08-2023
125 keer bekeken

Op 26 juni kwam Enexis Netbeheer met de mededeling dat het de komende jaren blijft knellen op het net. Dat zorgt voor zeer beperkte kansen voor grootverbruik aansluitingen. Als RES regio Noord- en Midden Limburg gingen we de afgelopen jaren samen volop aan de slag.

Het realiseren en verkennen van plannen voor grootschalige hernieuwbare elektriciteit op land staat hierin centraal. Gemeenten, stakeholders, Provincie Limburg, Waterschap Limburg en Enexis Netbeheer: met onze samenwerking bereikten we al veel. We kwamen ook tot de conclusie: we zijn nog lang niet klaar. Deze mededeling roept dan ook, zeer begrijpelijk, veel vragen op. Hoe nu verder?

De toenemende vraag naar elektriciteit toont nog maar eens de noodzaak van een robuust, toekomstbestendig energiesysteem. Als RES NML staan we aan de lat voor deze uitdaging. En die gaan we graag aan. We blijven doen wat in ons vermogen ligt om verder te komen. We kijken naar wat wél kan en geloven dan ook dat we samen met onze partners uit de regio vooruit komen. Op naar het energiesysteem van de toekomst.

De nieuwe realiteit vraagt om daadkracht en focus. Dat brengen we aan op de volgende punten:

  • We zien dat de huidige regelgeving met betrekking tot de energie-infrastructuur een belemmering vormt voor het slagen van de energietransitie. We ondersteunen dan ook de lijn van het landelijk Actieplan Netcongestie, waarin gewerkt wordt aan het herschrijven van de regels. Zo komt er meer ruimte voor initiatieven die flexibilisering van het energiesysteem in de regio mogelijk maken en lokale opslag en uitwisseling stimuleren;
  • Samen met de provincie bepalen we de urgentie en prioritering van belangrijke investeringen en uitbreidingen in het energiesysteem. Dit valt onder het PMIEK;
  • We zetten ons in voor het verder stroomlijnen en daar waar mogelijk het versnellen van de ruimtelijke processen ten aanzien van de verzwaring van het net;
  • We faciliteren gemeenten en voeren daar waar mogelijk al het gesprek met bedrijven over collectivisering van bestaande piekbelastende netaansluitingen. Zo komen we gezamenlijk tot een lagere belasting van het net;
  • We zijn en gaan op zoek naar concrete oplossingen door de inzet van conversie en opslag. In diverse gemeenten binnen onze regio lopen in dit kader een aantal pilots.

Bovenstaande punten laten zien dat we niet bij de pakken neerzitten. Het is onze plicht om aan de slag te gaan met wat wél mogelijk is binnen het bericht van Enexis. Samen met de RES Zuid Limburg zetten we in op kennisdeling tussen partners rondom deze thematiek en faciliteren we het gesprek. In oktober staat een sessie gepland om met elkaar in gesprek te gaan over bestaande initiatieven in Limburg.

Let op: de congestieproblematiek betreft aansluitingen van groter dan 3x80A en heeft vooralsnog geen effect op de verduurzaming van particuliere huishoudens en kleine bedrijven.

Afbeeldingen

 

 

Contact

Gemeente Venlo
Postbus 3434
5902 RK Venlo

Mail: resnml@venlo.nl

Wil jij inloggen voor de Community of Practice? Dat kan!

Inloggen

 

Cookie-instellingen